Home Blog Kutak Istraživanje: Građani Srbije uplašeni za posao i ekonomiju

Istraživanje: Građani Srbije uplašeni za posao i ekonomiju

Valikon je radio treće po redu istraživanje:

GRAĐANI SRBIJE SVE VIŠE ZABRINUTI ZA EKONOMSKE POSLEDICE ŠIRENJA
EPIDEMIJE KORONA VIRUSA

● Raste broj onih koji epidemiološke mere u većoj meri ocenjuju kao previše stroge
● Gledanje televizije, korišćenje pametnih uređaja i interneta u masovnom povećanju
● Pripadnici rizičnih grupa u sve većoj meri kupuju namirnice putem interneta

Beograd, 28.04.2020. godine – Regionalna agencija za marketinško savetovanje i istraživanje tržišta Valicon, u okviru studije koja prati reakciju stanovništva Srbije i regiona na širenje epidemije virusa korona, sprovela je treću po redu anketu krajem aprila.

Najnoviji rezultati pokazuju da se zabrinutost za širenje korona virusa među građanima Srbije smanjila za 10 procentnih poena i
trenutno iznosi 81%. Briga za lično zdravlje i bližnje beleže neznatan pad, ali interesantan je rast od 12 procentnih poena u pogledu zabrinutosti za ekonomiju i sada iznosi 42%.

EKONOMIJA U FOKUSU

Zaključno sa četrdesetim danom od početka vanrednog stanja u Srbiji, kada se analiziraju različiti aspekti zabrinutosti građana za posledice epidemije, briga za ekonomske posledice predstavlja jedini parametar koji beleži rast sa svakim novim merenjem.

Uprkos tome, briga za ekonomske posledice u Srbiji je i dalje najniža u poređenju sa državama regiona – 42% naspram trenutnih 61%; 55%; 57% u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH respektivno.

Zabrinutost za radno mesto koje je kao brigu naveo najmanji broj ispitanika tokom sva tri anketiranja, posle skoka na 14% u drugom, opada na trenutnih 10% u
trećem talasu merenja.

Nakon predstavljanja planova i načina implementacije mera kriznog štaba za otklanjanje posledica epidemije korona virusa po privredu, registrovan je rast brige za ekonomske posledice, a ocena saglasnosti sa ekonomskim merama beleži pad. Naspram većine ispitanika (55%) koji su krajem
marta smatrali da su mere adekvatne, u aprilu je najveći broj onih koji ih smatra delimično odgovarajućim, tačnije 51%, pored njih, svaki deseti smatra da su neprimerene, a 38% ih i dalje smatra adekvatnim.

Upitani kakvo je njihovo opšte finansijsko stanje u poređenju sa periodom od pre šest meseci, najveći broj građana Srbije – 38% reklo je da se već nalazi u finansijski lošijem položaju, a pogoršanje očekuje 33% njih. Tek svaki četvrti građanin ne očekuje promene na prihodnoj strani kućnog budžeta i finansijski optimistično posmatra budućnost.

Kada se posmatraju promene u obimu potrošnje, 32% ispitanika je izjavilo se da već sada troši manje u odnosu na proteklih 6 meseci, dok se procenti onih koji očekuju smanjenje u budućnosti, već troše manje i onih koji ne očekuju promene u potrošnji kreću između 22 i 24 odsto. U narednim talasima istraživanja agencija Valicon, baviće se pitanjima koja se nameću u vezi raspodele kućnog budžeta odnosno planiranju realizacije investicija, ulaganja i kupovine u narednom periodu.

OPTIMIZMOM PROTIV RESTRIKTIVNIH MERA

Nakon, u određenoj meri, relaksacije epidemioloških mera, kao previše stroge ih ocenjuje 32% građana Srbije, što je više nego duplo u odnosu na prvi talas merenja. U zemljama regiona ocena mera za suzbijanje širenja epidemije znatno je niža, tako u Bosni i Hercegovini mere prestrogim trenutno smatra 26% lokalnog stanovništva, i 18% populacije Hrvatske.


Iako je zabrinutost za širenje korona virusa na visokom nivou od 81%, optimističan pokazatelj predstavlja promena unutar strukture zabrinutosti, gde se u poređenju sa prethodna dva talasa, primećuje pad od sekvencijalnih 10 procentnih poena u okviru grupe onih građana koji su jako zabrinuti, pa ih je trenutno 15%. Prati ih najveća grupa onih koji su zabrinuti u određenoj meri 66%, slede oni koji su uglavnom nezabrinuti 14% i svega 5% onih koji uopšte nisu zabrinuti.

U prilog optimizmu govori podatak da 9 od 10 građana Srbije predviđa poboljšanje u vezi kontrole širenja virusa. S druge strane, krajem marta i početkom aprila, predviđanja ispitanika u vezi okončanja situacije bila su koncentrisana ka sredini juna meseca. Uprkos najavljenoj relaksaciji restriktivnih mera i predviđanjima stabilnije epidemiološke slike u narednom periodu, građani su ipak u poslednjem
merenju početak avgusta videli kao period okončanja epidemije izazvane virusom korona.

IZLOŽENOST MEDIJSKOM SADRŽAJU I STEPEN INFORMISANOSTI

Da li se samo navikavamo na novonastale okolnosti ili trenutna situacije postaje “nova realnost“ i kako se promenila naša svakodnevica možemo da zaključimo iz značajno visokih ocena u domenu izloženosti medijskom sadržaju.

Poverenje i izloženost različitim vrstama medija po zemljama i sadržaj koji građani prate predmet je istraživanja. Tako 58% njih u Srbiji televiziju prati u većoj meri u odnosu na period pre proglašenja epidemije, a povećana upotreba pametnih uređaja beleži se kod 64% stanovnika.

Najveći stepen povećanja ogleda se u intenzivnijem pretraživanju interneta kome pribegava 70% ispitanika.


Što se informisanja u Srbiji tiče, tokom epidemije korona virusa, informativni program televizijskih emitera u većoj meri prati 58% građana, dok se 62% njih u većoj meri informiše i putem online medija.

NEPOVERENJE U KRIZNI ŠTAB
Iako kao predstavnici medicinske struke u okviru Kriznog štaba Vlade Srbije, u poređenju sa drugim predstavnicima državnih i vladajućih institucija, uživaju najveći stepen poverenja građana, svega 18% građana smatra da Krizni štab za borbu protiv širenja korona virus pruža u potpunosti dovoljno informacija u vezi sa epidemijom, stanju u zdravstvenim institucijama, načinu lečenja i drugo, a 45%
ocenjuje kako im je količina informacija koju dobijaju dovoljna. S druge strane nalazi se 33% ispitanika koji “u potpunosti” ili “uglavnom” smatraju da količina informacija nije dovoljna.

NOVA ILI VIRTUELNA REALNOST
Kako termin “nova realnost” sve više ulazi u upotrebu kada se govori o periodu nakon suzbijanja korona virusa, ostaje otvoreno pitanje koliko će stanovništvu biti potrebno da se navikne na relaksirane epidemiološke uslove.

Trenutna situacija je od strane građana Srbije u najvećoj meri ocenjena kao neugodna ili umarajuća 37% i 33% onih koji situaciju doživljavaju podnošljivo. Na ekstremnim tačkama imamo ispod 2 odsto onih koji situaciju doživljavaju potpuno beznadežno odnosno potpuno normalno kao u periodu pre epidemije. Iako još uvek rano za predviđanja, kada se najveći broj ispitanika bude nalazio s desne
strane prelomne ose ove skale, a u kombinaciji sa ostalim indikatorima, moći ćemo da zaključimo koliko smo daleko od nove normalnosti.

Bruce Aylward visoki predstavnik Svetske zdravstvene organizacije
rekao je: “Javnost mora da razume da prelazimo u novu fazu i nije u pitanju povećanje ograničenja i povratak u realnost, ovo je nova realnost.”

A realnost je takva da, od kada su na snazi mere vanrednog stanja, više od polovine ispitanika odnosno 57% njih video sadržaj na internetu gleda više nego ranije, 52% njih u većoj meri prati objave na društvenim mrežama, a svaki drugi više pretražuje internet bez posebnog razloga.
U domenu digitalnog zanimljiv porast beleži online kupovina kod dela stanovništva koje sebe doživljava kao pripadnike visoko rizične grupe za oboljevanje od Covid-19.

Iako svega 17% njih osnovne životne namirnice i lekove najčešće nabavlja putem interneta, to predstavlja rast od 13 procentnih poena u odnosu na mart.
Ako je pozitivan test na korona virus uzročnik bolesti Covid-19, onda će polaritet kretanja indikatora koje Valicon prati biti pokazatelj kada će građani Srbije „steći imunitet“ na situaciju u kojoj se nalazimo. Agencija Valicon nastavlja sa sprovođenjem istraživanje javnog mnjenja kroz region, prateći značajne promene indikatora istraživanja te periodično izveštavati javnost o rezultatima  transparentno, pravovremeno i u skladu sa svim načelima i pravilima istraživačke delatnosti.

Metodologija
Istraživanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku ispitanika iz Valicon online panela JaZnam. Valicon poseduje najveću aktivnu bazu online panelista u regionu. Rezultati su reprezentativni za opštu populaciju Republike Srbije i drugih zemalja regiona, uzrasta od 18 do 75 godina, po polu, starosti, edukaciji i regionu.

Period anketiranja u Srbiji:
I talas: 24-29. mart 2020. godine, n=568;

II talas: 08-10. april 2020. godine, n=629;

III talas: 22-25. april 2020. godine, n=504

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Da li znate koliko je agroenergetika veliki korak za Srbiju?

Agroenergetika je proizvodnja struje putem solarnih panela na poljoprivrednom zemljištu. Kada smo objavili prvi tekst o ovoj temi mislili smo da je Srbija udaljena svetlosnim...

Damjan Dobrila: spakovao se i sa porodicom pobegao u prirodu

Damjan Dobrila je osoba koja živi ekologiju i aktivizam i sjajan je fotograf. Sve fotografije koje su ovde objavljene su njegove. ko si ti? Ja sam Damjan...

Otvoren Monkey plažni bar na Žnjanu

U Splitu, na poznatoj plaži Žnjan je otvorena letnja sezona: Monkey Lounge & Beach bar Split je postao ozbiljna turitička destinacija zahvaljujući snimanju serije Games...

HOP aplikacija za električne trotinete u Beogradu

HOP aplikacija za električne trotinete u Beogradu. Verovatno sam sasvim slučajno među prvima, ako ne i prvi, komercijalno vozio električni trotinet u Beogradu preko aplikacije...

Nabolji hostel u Zagrebu – Mainsquare hostel

Jeste li ikada bili u Zagrebu? Epicentar Zagreba je Trg bana Jelačića, Photo by Kristijan Arsov on Unsplash Nekoliko desetina metara od Trga bana Jelačića nalazi...